Lale Kart Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Taraflar

1.1. İşbu Mesafeli Sözleşme (“Sözleşme”) Nejat Eczacıbaşı Binası Sadri Korualp Caddesi No: 5 Şişhane 34433 İstanbul adresinde mukim İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (“İKSV”) ile, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nca sağlanan Lale Kartı kullanıma ilişkin Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Sözleşme’de belirtilen ücreti ödemeyi kabul eden kişi (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

1.2. Üye, işbu Sözleşme metninin esaslı unsurları hakkında bilgilendirildiğini, Sözleşme metnini okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 2: Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde belirli bir ücret ödeyerek, İKSV’nin izleyicileri ile arasında destek temeline dayanan düzenli ve sürekli bir ilişki oluşturmak, misyonunu daha geniş kitlelere benimsetmek ve kültür sanat faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla yürütmekte olduğu Lale Kart Üyelik Programı’nı kabul etmesinden ibarettir. Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin mütemmim cüzü niteliğindedir.

Madde 3: Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. İKSV tarafından sunulan Lale Kart Üyelik Programı kapsamında Siyah, Kırmızı, Beyaz, Sarı, Mavi ve Turuncu Lale Kartlardan oluşan toplamda 6 kategoride kartlar bulunmaktadır. Üye kategorilerden her birinin sağlamakta olduğu imkanlara ilişkin detaylı bilgiyi gerek Lale Kart broşürlerinden gerekse www.lalekart.iksv.org adresinden edinebilir.

3.2. Üye, Üyelik olanakları kapsamında, Lale Kart Üyelik Programına dahil indirimli mekanlar tarafından Üyelere yıl boyunca sağlanacak olan özel imkanları kullanma hakkına sahiptir. Bununla birlikte Üye, İndirimli Mekanların İKSV tarafından her zaman tek taraflı bir şekilde değiştirilebileceğini, yenilerinin eklenebileceğini kabul eder.

3.3. Üyelerin, indirimli mekanlarda almış olduğu mallar, yararlandığı hizmetler, hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, fiyatı, miktarı vb. konularda İKSV’nin herhangi bir sorumluluğu ve bu konuda araştırma yapma yükümlülüğü bulunmamakta olup, Üye bu durumu kabul eder.

3.4. Üye, internet sitesinde bulunan listeden seçmiş olduğu üyelik kategorisine ait katılım bedelini ödemek sureti ile Lale Kart Üyelik Programı’na dâhil olur . Üye katılım bedeli ödemesini nakit, banka havalesi ile yapılabileceği gibi, kredi kartı ile peşin veya imkân sağlanmışsa taksitli ödeme tercihinde bulunabilir. Üye’nin Lale Kart Üyelik Programı’na dahil olması ile birlikte Üye’ye özel olarak dijital kart, kart numarası ve şifre oluşturulacaktır. Basılı kart talep eden Üye’ler bakımından aşağıda belirtilen prosedürler uygulanacaktır. Üyelik süresi, Üye’nin katılım payı bedelini ödemesi ile kart numarasının ve şifresinin oluşturulması ile başlar ve üyeler bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile üyelik haklarından yararlanabilir. Üyelik Kartının Üye’ye daha sonra teslim edilmiş olması üyelik süresini değiştirmez ve etkilemez.

3.5. Basılı üyelik kartı talep eden Üyeler, üyelik bedeline ilave olarak 10 TL karşılığında basılı kartı İKSV’nin adresinden talep tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde, hafta içi saat 10:00-18:00 saatleri arasında olmak kaydıyla teslim alabilir. Basılı üyelik kartı talep eden üyenin kartın kendi adresine teslim edilmesini talep etmesi halinde ise yine üyelik bedeline ilave olarak 25 TL karşılığında İKSV tarafından, Üye’nin işbu sözleşmenin eki Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri Formu’nda belirtilen adresine, kimlik bilgileri alınarak, (taksit söz konusu ise ilk) ödemeyi takiben 15 iş günü içerisinde teslim edilir. Teslimatın başarılı olmaması durumunda Üye, kartını hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında İKSV adresine gelip teslim almak zorundadır. Üye, talep etmiş olduğu basılı üyelik kartını teslim almaması nedeni ile yararlanamadığı olanaklardan dolayı İKSV’den bir talepte bulunamaz.

3.6. Üyelik sonrasında İKSV tarafından Üye’nin üyelik sırasında bildirdiği e-mail adresine gönderilecek bir mail ile Üye’ye kart numarası ve kartın dijital görseli iletilecek olup Üye, İndirimli Mekanlarda bu dijital kart görselini ve kimliğini göstererek o mekanda geçerli indirimlerden faydalanma hakkına sahip olacaktır.

3.7. İKSV, web sitesi, e bültenleri gibi iletişim kanalları ile Üye’nin Vakıf etkinlikleri hakkında bilgilenmesi olanaklarını yaratır ve imkânları kapsamında etkinliklerden haberdar eder; gerekli gördüğünde Üyelere yönelik özel etkinlikler organize edebilir. İKSV, üyelik veya üyelik kartı işlemlerini yürütmek, üyelik olanaklarını sağlamak amacıyla üçüncü kişilerden hizmet veya destek de alabilir. Taraflar İKSV’nin Üye’yi vakıf etkinlikleri hakkında bilgilendirmek için farklı iletişim kanalları üzerinden göndereceği bildirimlerin İKSV’nin işbu sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerinin bir gereği olduğunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ticari ileti olarak değerlendirilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.8. Üye, E-Kent veya Passo veya İKSV etkinliklerinin biletlerinin satıldığı herhangi bir noktadan, (bilet satış noktası, web sitesi, aplikasyon) bilet almak istediğinde, kart numarasını ve şifresini bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, üyelik haklarından yararlanamaz.

3.9. Üyeler, üyelik haklarının kullanımında talep halinde dijital veya basılı halde bulunan Üyelik Kartlarını ve yasal kimliklerini ibrazla yükümlüdür.

3.10. Üye, üyelik süresince bu Sözleşme konusu Üyelik Programına ilişkin İKSV tarafından belirlenen kurallara ve İKSV etkinlik katılım kurallarına ve İndirimli Mekânlarca belirlenen işleyişe uygun davranmakla yükümlüdür. Aksi halde, ücret iadesi veya başka bir ödeme veya tazmin yükümlülüğü söz konusu olmaksızın üyelik (ve varsa buna bağlı ek kartlar) iptal edilir.

3.11. Üyelik Kartını kullanma hakkı, üyelik süresince ve yalnızca kartın adına tanzim edildiği Üye’ye aittir. Üyelik Kartının başkası tarafından kullanımı veya başkasına kullandırılması yasaktır. Üyelik hakkı devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Üye kartının kaybedilmesi, çalınması veya üçüncü kişilerin eline geçtiğinin anlaşılması üzerine Üye, durumu derhal İKSV’ye bildirmek ve bu bildirimi derhal yazılı olarak teyit etmekle yükümlüdür. Kartın geçersiz sayılması için yazılı bildirimin İKSV’ye ulaşması gereklidir. Geçersiz sayılan kart hiçbir şekilde tekrar kullanılamaz.

3.12. Üyelik Kartı’nın mülkiyeti İKSV’ye aittir. Üyeliğin, üyelik süresinin bitmesi ya da başka nedenlerle sona ermesi durumunda, İKSV söz konusu kartın (ve varsa bağlı ek kartların) kullanıma kapatılması konusunda uygun gördüğü tüm işlemleri yapmaya yetkilidir.

3.13. Üye, seçtiği üyelik kategorisini dilediği zaman miktar bakımından üst kategorinin fiyat farkını ödemek sureti ile daha üst bir kategori ile değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda bir yıllık üyelik süresi bakımından eski ve yeni kategori birleştirilmiş olur ve süre uzatımı söz konusu olmaz. Ancak Üyenin miktar bakımından daha alt bir kategoriye geçiş olanağı bulunmamaktadır.

3.14. Üyeliğin süresi bitiminde yenilenmesi, Üye’nin İKSV’ye ileteceği tercih ettiği üyelik süresini de içeren talebi veya İKSV tarafından Üye’den alınacak onay ile olanaklıdır. Üye ve İKSV’nin iletişimi sonucu Üye’nin üyeliğini yenilemeyi uygun görmesi halinde Üye’den İKSV’nin yenilenen süre için belirlemiş ve ilan etmiş bulunduğu katılım payı ödemesi tahsil edilir ve bu tahsilatla birlikte üyelik ve işbu Sözleşme mutabık kalınan süre için yenilenmiş olur. Üyeliği yenilenen üyelere ilişkin olarak yeni üyelik dönemlerinde kullanabilmeleri için dijital kart oluşturulacak olup, basılı kart talebinde bulunanlar yönünden 3.5. maddede belirlenen prosedürler uygulanacaktır. Üyelik süresinin bu madde kapsamında uzatılması durumunda işbu Sözleşme geçerliliğini yenilenen süre ile sınırlı olacak şekilde sürdürecek ve müteakip yıllarda aynı hüküm geçerliliğini koruyacaktır.

3.15. İKSV işbu sözleşme konusu Lale Kart Programı’nı ve üyelik sistemini kendi gereksinimleri doğrultusunda değiştirme, yeniden tanımlama veya kategorize etme, kısmen ya da tamamen sona erdirme hakkına sahiptir.

Madde 4: Bedel ve Ödeme

4.1. Kart bedellerine ilişkin bilgilendirme www.lalekart.iksv.org adresinde yapılmış olup İKSV’nin bunu her zaman değiştirme yetkisi bulunmaktadır.

4.2. Üye tercih ettiği üyelik kategorisine ait katılım payını öder ve yalnızca ilgili kategoriye sağlanan imkânlardan yararlanabilir. Üye katılım bedeli ödemesini nakit, banka havalesi ile yapılabileceği gibi, kredi kartı ile peşin veya imkân sağlanmışsa taksitli ödeme tercihinde bulunabilir. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, kredi kartları merkezinden onay alınamaması halinde üyelik talebi geçersiz sayılacaktır. Üye’ye yaptığı ödemeler karşılığında İKSV tarafından bağış makbuzu düzenlenecektir.

4.3. İKSV, katılım paylarının tamamının veya bir bölümünün ödenmemesi halinde, hiçbir bildirim ve uyarıda bulunmaksızın üyeliği tek taraflı olarak ve hiçbir tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin sona erdirebilir ve ödenmemiş katılım payının tahsili için yasal haklarını kullanabilir.

Madde 5: Cayma Hakkı

Üye dijital veya basılı halde bulunan LaleKartını İndirimli Mekanlardan herhangi birinde kullanmadığı müddetçe, kendisine dijital kartın mail aracılığı ile gönderilen dijital kartın kendisinde ulaşmasından itibaren 15 gün içerisinde İKSV’nin yukarıda yazılı adresine yahut ..... mail adresine yapacağı yazılı bildirim ile herhangi bir sebep göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Üye dijital veya basılı kartı kullanması halinde cayma hakkını kullanamayacağını kabul eder.

Madde 6: Kişisel Veriler

Üyenin kişisel verileri, üyeye ayrıca sunulan aydınlatma metninde de bahsi geçtiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuatlar uyarınca İKSV tarafından işlenecektir. İKSV KVKK uyarınca Üyelerin kişisel verilerini korumakla yükümlü olmakla birlikte Üyenin kendi hatası sonucu kişisel verilerin ele geçirilmesi halinde İKSV’ye mali & hukuki sorumluluk yüklenemez.

Madde 7: Diğer Hükümler

7.1. Sözleşmenin herhangi bir maddesinin hukuka yahut ahlaka aykırı olması sebebiyle geçersiz sayılması halinde bu durum sözleşmenin tamamına etki etmeksizin sadece aykırılık oluşturan maddenin geçersiz olması sonucunu doğurur.

7.2. Yapılacak güncellemeler ve değişiklikler bakımından düzenli kontrol sağlanması Üyenin sorumluluğunda olup bu kontrolün sağlanmamasından doğan dolaylı & doğrudan zararlardan İKSV sorumlu tutulamaz.

Madde 8: Şikayet ve İtirazlar

8.1. Kullanıcı bedelini ödediği içeriklerle ilgili herhangi bir konuda şikayeti olması halinde şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığı ile veya www.iksv.org adresi üzerinden iletilebilir. İletilmiş şikâyet başvuruları derhal kayıtlara alınacak olup, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede Kullanıcı’ya dönüş sağlanacaktır.

8.2. İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup, uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Kullanıcının Mal veya Hizmeti bedelini ödediği ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

Madde 9: Yürürlük

9.1. İşbu Sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda, Üye’yi açık ve anlaşılır bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmesi ve sonrasında Üye’nin elektronik ortamda bulunan işbu Sözleşme’yi kabulü ile yürürlüğe girmektedir.

9.2. İşbu Sözleşme, Üye tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğurur.

Yukarı