SaDe (Sanatçı Destek Fonu), İKSV’nin yürütücülüğünde ve Mercedes-Benz Türk’ün proje ortaklığında gerçekleştirilen, dijital ve görsel sanatlar alanlarında faaliyet gösteren, üretimlerine Türkiye’de devam eden sanatçıların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunma hedefiyle 2022 yılında hayata geçen bir programdır.

Program kapsamında Türkiye’de üretimlerine devam eden sanatçıların pratiklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak şekilde bir yıl içinde toplamda 5 sanatçıya destek verilecektir

Programa sanat yapıtı üretebildiklerini gösterebilecek olan ve eser üretim süreçlerinin başındaki sanatçılar başvurabilir. Her açık çağrı döneminde adaylar dijital sanatlar, görsel sanatlar (resim, çizim, baskı teknikleri, heykel, seramik, fotoğraf, ses, video ve yerleştirme) mecralarında bir projeyle veya bu mecralardan birkaçını içeren disiplinlerarası bir proje sunumu ile başvurularını gerçekleştirilebilecektir.   

Program, sanatsal pratiğinde yeni kırılımlar yaratmak üzere araştırma halindeki sanatçılara, tasarı aşamasındaki bir projelerinin üretimi/ üretim süreci için destek vermeyi amaçlar. İlgili alanlardaki yetkinliğini ve istekliliğini ortaya koyabilecek olan tüm adaylar projeye başvurabilir.

Her dönemde adaylar projenin seçici kurulu tarafından değerlendirilecek. Programa kabul edilecek sanatçılar, başvuru koşullarını sağlama, ön eleme ve jürinin değerlendirmesi olmak üzere üç aşamalı bir süreç sonunda belirlenecek. Projenin ilk döneminde yapılan başvurular, küratör Kevser Güler, sanat tarihçisi , araştırmacı ve bağımsız küratör Yekhan Pınarlıgil, sanatçı Hale Tenger, editör ve bağımsız küratör Nilüfer Şaşmazer, akademisyen, eğitim programcısı ve bağımsız küratör Işın Önol tarafından değerlendirilecek.

Dijital ve görsel sanatlar alanında çalışan sanatçıların başvurularına açık olan sanatçı destek fonu, her sanatçının tasarı aşamasındaki projesini hayata geçirebilmesi için 5.000 Euro destek sağlayacak.

Yukarı