İKSV’yi destekleyen kurum ve kuruluşların tanıtım ve pazarlama gereksinim ve stratejilerine göre şekillendirilen sponsorluk programı aşağıdaki kategorilerden oluşuyor.

İKSV Sponsorluk Programı
sponsor@iksv.org
(212) 334 07 39

Kurucu Sponsor

Eczacıbaşı Topluluğu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 1973 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı öncülüğünde kurulmasından bu yana vakfa Kurucu Sponsor olarak destek veriyor. Bu kapsamda İKSV’ye düzenli olarak destek sağlayan Eczacıbaşı Topluluğu ayrıca festivaller için özel iletişim kampanyaları hazırlayarak etkinliklerin geniş kitlelerce bilinirliğinin artırılması için de çalışıyor.

Kurumsal Sponsorlar

İKSV’ye doğrudan ve en az bir yıl boyunca, bulunduğu sektörle ilintili olarak destek ve hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlara Kurumsal Sponsorlar unvanı verilir.

Festival/Bienal Sponsorları

Bu kategorideki kuruluş, bir festivalin veya bienalin ana sponsoru konumundadır. Festival/bienal ile ilgili tüm mecralarda (yayınlar, basılı ve dijital medya, mekân donatımı ve iletişim çalışmaları) unvan veya logo ile yer alır.

İstanbul Tiyatro Festivali Eş Sponsorları
  • AYGAZ
  • ENTEK
  • OPET
  • TÜPRAŞ
Film Festivali Tema Sponsorluğu

Film Festivali programını oluşturan bölümlerden birine destek sağlayan kuruluş, tema sponsorluğunu üstlenmiş olur ve festivalin tanıtıcı faaliyetlerinde bu unvan ile yer alır. Her tema 3-12 filmden oluşmakta ve her film 2-3 seans gösterime girmektedir. Tema sponsorlarına, temada yer alan her filmin öncesinde bazı görünürlük olanakları sunulur.

Müzik/Caz/Tiyatro Festivalleri Gösteri Sponsorluğu

Müzik ve Caz Festivali programlarında yer alan bir konserin veya Tiyatro Festivali programında yer alan bir topluluğun gösterilerinin gerçekleştirilmesine destek sağlayan kuruluş gösteri sponsorluğunu üstlenmiş olur ve festivalin tanıtıcı faaliyetlerinde bu unvan ile yer alır.

Film/Müzik/Caz/Tiyatro/Bienal Katkı Sağlayan Kuruluşlar

İKSV tarafından gerçekleştirilen festivaller ve bienallerin programında yer alan gösteri ve etkinliklerin gerçekleştirilmesine destek sağlayan bu kuruluşlar, tek bir gösteri ya da projeyi sahiplenmek yerine belirlenecek etkinliklerde ve gösterilerde ürün veya hizmet tanıtımı, teşhiri veya dağıtımı gibi çeşitli kurgular ile yer alırlar.

Bienal Destekçiliği

İstanbul Bienali’nin gerçekleştirilmesi için destek vermek amacıyla bağışta bulunan kuruluş/kişiler bienal kapsamında “Bienal Destekçisi” unvanına sahip olur ve ilgili mecralarda bu unvan ile yer alır.

Medya Sponsorluğu

İKSV'nin tüm reklam kampanyası bu sponsorluk bağlamında gerçekleşmektedir. Kendi içinde basın, TV, dergi ve radyo sponsorları olarak ayrılan medya sponsorluğunun temeli, İKSV'nin duyurularını ücretsiz olarak yayınlama esasına dayanan bir destektir. Medya sponsorları, bir sene boyunca düzenlenecek tüm etkinlikler için sponsorluk yapmaktadır.

Servis Sponsorluğu

İKSV'nin festivaller ve bienaller sırasında ihtiyaç duyduğu hizmetleri ücretsiz olarak sağlayan kuruluşlar “Servis Sponsoru” olarak adlandırılır.

Ayrıca, bienaller kapsamında farklı kategorilerde işbirlikleri yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için İKSV Sponsorluk Programı’yla iletişim kurabilirsiniz.

Yukarı