Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü (teşvik ödülü), Gülriz Sururi’nin değerli bağışları ile, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, bu yönetmelikteki usul ve esaslar doğrultusunda verilecektir.

1. İKSV, Gülriz Sururi’nin (Değerli Bağışçı) yaptığı bağışı bir fon olarak yönetir ve her yıl Mayıs ayında bu fonun faiz ve varsa işletme geliri tutarını o yılın teşvik ödülü miktarı olarak Seçici Kurul’a bildirir.
2. Seçici Kurul İKSV’nin Yönetim Kurulu tarafından, ülkemizde tiyatro sanatına katkıda bulunan kişiler arasından seçilir. Kurul üyelerine bir huzur hakkı ödenmez. Seçici Kurul üyelerinin yeniden seçimi olanaklıdır. (Mevcut Kurul üyelerinin görev süreleri süresiz uzatılmıştır.)

Seçici Kurul, Değerli Bağışçı tarafından; Seçkin Selvi, Selçuk Yöntem, Mert Fırat, Tilbe Saran olarak belirlenmiştir.

3. Seçici Kurul, bu Teşvik Ödülü ile Değerli Bağışçı’nın arzusu doğrultusunda, aşağıda belirtilen şekilde, Türkiye’de sahne sanatları alanında yaptıkları üretimler ile ülkemizde tiyatro sanatına katkıda bulunan ve/veya ilk eserleri ile umut vadeden topluluk, kişi ya da kişilere yönelik olarak;

i. Öncelikle sezon içinde başarılı bulunan ve ilk eserleri ile umut vadeden genç tiyatro topluluklarının bir sonraki sezonda sahneleyeceği projelerini desteklemek amacıyla bu ödülü vermeyi; uygun projenin bulunmaması halinde ülkemiz tiyatro sanatına gençleri kazandırmak için, tiyatro öğrenimi gören öğrencileri yine “burs” veya başka adlarla desteklemeyi,

ii. Tiyatro eğitimi almamış olmakla beraber, yeteneği ve becerisini ortaya koymak suretiyle yukarıdaki kriterleri sağlayan sanatçıları desteklemeyi,

iii. Türkiye’de sahne sanatları alanında yaptıkları üretimler ile ülkemizde tiyatro sanatına katkıda bulunan sanatçı ve/veya toplulukları desteklemeyi

iiii. Oyun yazarlarını desteklemeyi, esas alır ve İKSV tarafından kendisine bildirilen ödül miktarını her yıl bu kriterler çerçevesinde ve 4.maddede belirlenen usul doğrultusunda bu yöntemle hangi kişi ve/veya gruplara ve ne miktarda verileceğini karara bağlar.

4. Ödülü alacakların belirlenmesinde uygulanacak kurallar aşağıda belirlenmiştir:

4.1. Ödül için başvuru kabul edilmez.

4.2. Seçici Kurul, her yıl, en az iki kez toplanarak,

i. Kurul üyelerinin oluşturduğu önerileri yapılan ilk toplantıda birlikte değerlendirir.

ii. Ödüle esas olabilecek sınırlı sayıda ödül adayı topluluk ya da kişiyi, yeni oluşturacakları eserin plan ve bütçesini öğrenmek üzere davet eder.

iii. Topluluk ya da kişilerden alınan proje öneri bilgilerini toplanarak değerlendirir ve Teşvik Ödülü’nün o yıl kim(ler)e ve hangi miktarda verileceğini yapılacak ikinci değerlendirme toplantısında belirler.

4.3. Seçici Kurul kararını olanak ölçüsünde oybirliği ile alır; oybirliği sağlanamıyorsa karar yeter sayısı en az üç olmalıdır. Seçici Kurul kararı, İKSV Yönetim Kurulu’nun onayı ile uygulanır.

4.4. Ödül(ler), İKSV Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek yöntemlerle duyurulur. Bu duyuruya kadar ödülü alacaklar gizli tutulur. Seçici Kurul, Ödül(ler)i kendi açıklayamaz.

4.5. Seçici Kurul veya İKSV’de yönetici düzeyince çalışan kişilerin birinci derece akrabalarının yer aldığı projeler değerlendirmeye alınmaz.

4.6. Daha önce ödül almış topluluk ya da kişiler 5 yıllık süre içinde yeniden ödüle aday gösterilemezler.

5. İKSV, ödülü almaya hak kazanan topluluk ya da kişilerle ödülün teslimi ve kullanımı konusunda bir sözleşme imzalar; bu sözleşmeyi imzalamayan topluluk ya da kişiler ödülü alamazlar. Bu durumda diğer öneriler yeniden değerlendirilir ve verilme koşulları oluşmazsa ödül bedeli bir sonraki yıla aktarılır.

İKSV, sözleşme koşullarını ihlal eden ve ödülü amacı doğrultusunda kullanmayan topluluk ya da kişiden ödül bedelinin iadesi hakkını saklı tutar ve bu durumda ödül bedeli fona geri aktarılır.

6. Ödül, bir tiyatro topluluğuna verilmişse bu teşvikle ürettikleri yeni prodüksiyona bir sonraki yılın İstanbul Tiyatro Festivali programında İKSV tarafından yer verilebilir.

Bu Yönetmelik İKSV Yönetim Kurulu’nun 11.10.2018 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Yukarı