Tüm faaliyet alanlarımızda kültür-sanatın yaratıcı ve dönüştüren gücüne yer veren bir vizyonla; kapsayıcı, adil, eşitlikçi ve çeşitlilikten beslenen bir kurum kültürü oluşturarak tüm çalışanlarımıza insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı vadediyoruz.

Bu vizyon doğrultusunda benimsediğimiz Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde tanımlanan temel haklara, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ne (WEPs) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ilgili kararlarına dayanmakta ve tüm yönetici ve çalışanlarımız için bağlayıcı bir nitelik taşıyor. Ayrıca, bu politika metninde listelenen ilkelerin iş ortaklarımız, hizmet aldığımız kurumlar ve organizasyonlarımızda konuk ettiğimiz sanatçılar tarafından da benimsenip uygulanmasını talep ediyoruz.

İKSV’nin Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası ışığında işgücüne eşit katılımı sağlamak için üzerimize düşen rolü sahipleniyor ve bu konuda kültür-sanat dünyasında iyi örnekleri çoğaltmayı hedefliyoruz. Bu sebeple, Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası’nın kurumsal düzeyde sahiplenilmesine ve insan kaynakları süreçlerimizin buna uygun olarak yürütülmesine önem veriyoruz. Bu politikanın uygulama ve denetim süreci, İKSV İnsan Kaynakları Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) olarak,

- Irk, renk, dil, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni hâl, yaş, inanç, fiziksel özellik ve benzeri görünür ya da görünür olmayan sebeplere dayalı hiçbir ayrımcı davranışı kabul etmiyor ve ayrımcı tutum, davranış ve uygulamalara hiçbir şart ve durumda izin vermiyoruz.
- Yönetici ve çalışanlarımızın, yazılı ve sözlü tüm iletişimlerinde eşitlikçi ve kapsayıcı bir dil kullanmalarına en üst düzeyde önem veriyoruz. İş ortaklarımız, hizmet aldığımız kurumlar ve organizasyonlarımızda konuk ettiğimiz sanatçılar tarafından da bu yaklaşımın benimsenmesini talep ediyoruz.
- Yönetim kademesinde dengeli bir cinsiyet temsilini sağlayacak tedbirleri alıyoruz. Kadınların, vakfın üst düzey yönetim kademelerinde, karar verici ve yönetici rollerinde bulunmaya devam etmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyor, bu doğrultuda gelişim ve destek çalışmaları yürütüyoruz.
- Çalışanlarımıza her türlü mobbing, şiddet, taciz, baskı ve tehditten uzak sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunuyoruz. İhlal durumlarında bu tarz davranışlarda bulunanları hiçbir koşulda hoş görmüyor, haklarında gerekli disiplin ve yasal prosedürleri Etik İlkeler ve Personel Yönetmeliklerimiz doğrultusunda uyguluyoruz. Çalışan ve yöneticilerimizi bu gibi durumlarla karşılaştıklarında yapmaları gerekenler konusunda düzenli olarak bilgilendiriyoruz.
- İşe alımlarda cinsiyet ayrımı yapmadan tüm adaylara eşit fırsat tanıyoruz. Tüm sanatsal programlarımızda dengeli bir cinsiyet temsilini sağlamak üzere gerekli adımları atıyor, yer verdiğimiz sanatçıların çeşitliliğine önem veriyor, kadınların sanat yaşamında görünürlüklerinin artırılmasına yönelik gelişim programları uyguluyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütlerle işbirlikleri yapıyoruz. Toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği uygulama ve performansını geliştirmeye yönelik hedefler koyarken bu uluslararası standartları dikkate alıyoruz.

İlk Fırsat Programı

İKSV, daha az bilinen devlet üniversitelerden mezun gençlere işe geçişlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen İlk Fırsat Programı’nın STK paydaşlarındandır.

Yukarı