İKSV Alt Kat’tan “Sanat Yoluyla Sosyal Uyumu ve Çokkültürlülüğü Güçlendirme” raporu

İKSV Alt Kat tarafından, İstanbul Müzik Festivali’nin işbirliği ve UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü) Türkiye’nin desteğiyle 2020 yılında kurulan Birlikte Güçlü Sesler II Korosu’nun tüm sürecini, katılımcıların, yürütücülerin ve destekçilerin bakış açılarıyla ele alan “Sanat Yoluyla Sosyal Uyumu ve Çokkültürlülüğü Güçlendirme” raporu, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü vesilesiyle yayımlandı. Mülteci topluluklarla birlikte yaşamın kurulması yolunda sanatın rolünü örnek bir proje ile ortaya koyan bu rapor, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Çorapçı tarafından hazırlandı.

“Sanat Yoluyla Sosyal Uyumu ve Çokkültürlülüğü Güçlendirme” başlıklı rapor, müzik aracılığıyla göçmen çocukların toplumla bütünleşme sürecini destekleyen ve çokkültürlülük ile kapsayıcı eğitime örnek bir uygulama olan Birlikte Güçlü Sesler Korosu II’nin etki değerlendirmesini yapmayı amaçlıyor. Raporun ilk bölümünde, mülteci çocuklar ve gençlere yönelik müzik temelli sosyal uyum çalışmaları gözden geçirilirken; ikinci bölümde, Birlikte Güçlü Sesler Korosu II projesinin vaka analizine yer veriliyor. Yapılan görüşmeler ve gözlemler ışığında rapor, koro çalışmasının temel fikirleri ve yaklaşımları ile çocukların gelişimsel kazanımlarına dair bulgular sunuyor. Raporun son bölümünde ise, Birlikte Güçlü Sesler Korosu II proje örneği üzerinden, sanat yoluyla mülteci çocukların sosyal uyumunu artırmaya ve ayrımcılığı azaltmaya yönelik, çokkültürlülüğü benimsemiş programların planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması için öneriler yer alıyor.

>> Raporu okumak için tıklayın.

>> İngilizce rapor için tıklayın.

Şubat 2020’de İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı’nda çalışmalara başlayan ve Mart–Eylül 2020 döneminde COVID-19 salgınına yönelik tedbir koşulları gereği çalışmalarını çevrimiçi olarak sürdüren koroya; İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın işbirlikleriyle bir araya gelen mülteci ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı toplam 35 çocuk katıldı. Şefliğini Zeynep Eren Kovankaya’nın üstlendiği Birlikte Güçlü Sesler Korosu II, çok dilli repertuvarıyla 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun mekân desteği sağladığı dijital bir konser verdi.

>> Konseri izlemek için tıklayın.

Yukarı